Huolissaan huokaileva

Koko metsä on laulua täynnä,
joka lehvällä lemmitään
ja riemuten sirkut ja peipot
ne kertovat keväästään.

Mut yhtäpä puuta ne linnut
vaan karttavat kammoten –
sen alla ma onneton istun
ja huoltani huokailen.

Eino Leino