Avatkame aitoamme

Avatkame aitoamme,
Potkaskame porttiamme
Laske sulhoa sisälle!
Jo on sulhonen sisässä.
Katso sulho kaunoasi,
Kurkistele kultoasi;
Katso yhtä, katso toista,
Katso kaikkien parasta!
Kenen katsot kaunihiksi,
Arvoat parahimmaksi,
Sille iske silmeäsi,

Sille kättä käppähytä;
Akat saakohot sanoa,
Mitä mielensä tekevi.
Juokse sulho, jouvu sulho,
Liehu sulho, lennä sulho!—
Toiset ringissä tanssaa,
Kuki kultansa kanssa.