Leikkiä

Leikkiä lyöden
sun luoksesi tulin,
mutta ma murheesi
hehkuhun sulin.

Nyt olet iloinen,
nyt olet vapaa,
enkä ma tummaa
neittäni tapaa.

Antanut oon
ilon päärlyn ma sulle.
Miksi et murheesi
huntua mulle?

Haihtui huntu,
kun itse sa haihduit.
Vaihduin, kun itse
sa valkeaks vaihduit.

Jälleen nään
sinut entisin silmin,
naljaillen nauran
ma lempeni ilmi.

Menneet on iltani
itkun ja huolen.
Leikkiä lyöden
sun eteesi kuolen.

Eino Leino