Veenkantaja Anni

Anni tyttö, aino neiti
Läksi vettä lähteheltä,
Pieni kiulunen käessä,
Pieni kauha kainalossa.

Ei oo vettä lähtehessä.—
Kult’ on kansi kuivahtanna,
Valahtanna vaskilaita,
Tinapohja tilkahtanna,
Lehti päälle langennunna.

Anni tyttö, aino neiti
Tuosta astuvi etemmä,
Lähtehelle toisellenki;
Ei oo vettä toisessana—
Meni kohta kolmannelle,
Vett’ ei kolmannessakana.

Anni tyttö, aino neiti
Yhä eistyvi etemmä,
Astuvi aluslahelle,
Meni mäen, meni toisen,
Kohta kolmannen menevi.

Niin mäellä kolmannella
Iski silmänsä itähän,
Käänsi päätä päivän alle,
Näki purren purjehtivan,
Satalaian laiehtivan.

Mies puhas perästä purtta,
Toinen mies nenästä purtta,
Sulho purren partahalta:
“Tules tytti purteheni,
Vyövaski venoseheni!”

“Enk’ on tule, enkä huoli,
Eipä työntänyt emoni,
Varustellut vanhempani
Tätä lasta laivahasi,
Tytärtä venosehesi!”

Nousi mies perästä purtta,
Mies toinen nenästä purtta,
Sulho purren partahalta,
Koppoi neien purtehensa,
Vyövasken venosehensa.

Niin neiti kujertelevi,
Vyövaski valittelevi,
Sulkkuparran suun e’essä,
Kultaparran parmahilla.

Näki taattonsa vesillä,
Taaton laivan lainehilla:
“Tules taatto lunnahille,
Oman lapsesi otolle!”

“Enmä joua tyttö raukka!
Lohi kultanen kutevi,
Kultaisissa kupluskoissa.”
Eipä taatto tullutkana.

Neitonen kujertelevi,
Vyövaski valittelevi,
Sulkkuparran suun e’essä,
Kultaparran parmahilla.

Näki maammonsa vesillä,
Maammon laivan lainehilla:
“Tules maammo lunnahille,
Oman lapsesi otolle!”

“Enmä joua tyttö raukka!
Siika kultanen kutevi,
Kultaisissa kupluskoissa.”
Eipä maammo tullutkana.

Neitonen kujertelevi,
Vyövaski valittelevi,
Sulkkuparran suun e’essä,
Kultaparran parmahilla.

Näki veikkonsa vesillä,
Veikon laivan lainehilla:
“Tules veikko lunnahille,
Oman siskosi otolle!”

“Enmä joua sikko raukka!
Hauki kultanen kutevi,
Kultaisissa kupluskoissa.”
Eipä veikko tullutkana.

Neitonen kujertelevi,
Vyövaski valittelevi,
Sulkkuparran suun e’essä,
Kultaparran parmahilla.

Näki siskonsa vesillä,
Siskon laivan lainehillla:
“Tules sisko lunnahille,
Oman siskosi otolle!”

“Enmä joua sikko raukka!
Lahna kultanen kutevi.
Kultaisissa kupluskoissa.”
Eipä sisko tullutkana.

Neitonen kujertelevi,
Vyövaski valittelevi,
Sulkkuparran suun e’essä,
Kultaparran parmahilla.

Näki minnänsä vesillä,
Minnän laivan lainehilla:
“Tules minnä lunnahille,
Nato raukkasi otolle!”

“Enpä tieä minnä raukka,
En poloinen poian vaimo,
Millä mie sinun lunastan,
Kun onpi vähän varoa!”

“On sulla sinervä uuhi,
Jonka toit tullessasi,
Oman taattosi koista:
Sillä sie minun lunastat.”

Antoi uuhensa sinervän.
Ei uuhi mitänä maksa,
Eipä työnnetä tytärtä,
Neitt’ ei uuhesta yhestä.

Neitonen kujertelevi,
Vyövaski valittelevi,
Sulkkuparran suun e’essä,
Kultaparran parmahilla:
“Kun et laske lunnahitta,
Etkä laske lunnahilla,
Polen puhki uuen purren,
Halki haapaisen venehen,
Poikki tallan puiset laiat,
Katajaiset kaaret katkon.”

“Jos polet puhki uuen purren,
Halki haapaisen venehen
Tallat poikki puiset laiat,
Katajaiset kaaret katkot;
Puilla pursi paikatahan,
Orasilla ommellahan,
Teräksillä temmotahan,
Katajilla kaaritahan.”

Polki puhki uuen purren,
Halki haapaisen venehen,
Talloi poikki puiset laiat,
Katajaiset kaaret katkoi.

Sillä päästi päänsä neito,
Sillä itsensä ehätti,
Venehestä vierahasta,
Karjalaisen karpalosta.

Veip’ on vettä taatollensa:
“Ota vettä taattoseni!”

Taatto taisi vastaella,
Taatto kirvesvarrellensa:
“Mene portto poikemmaksi,
Tulen lautta tuonemmaksi!
Et ollut ve’en etsossa,
Olit sulhasen etsossa,
Punapaulan puujelossa,
Kautokengän katselossa.”

Veip’ on vettä maammollensa:
“Ota vettä maammoseni!”

Maammo taisi vastaella,
Maammo kirnunmännällänsä:
“Mene portto poikemmaksi,
Tulen lautta tuonemmaksi!
Et ollut ve’en etsossa,
Olit sulhasen etsossa,
Punapaulan puujelossa,
Kautokengän katselossa.”

Vei hän vettä veikollensa
“Ota vettä veikkoseni!”

Veikko taisi vastaella,
Veikko keihäsvarrellensa:
“Mene portto poikemmaksi,
Tulen lautta tuonemmaksi!
Et ollut ve’en etsossa,
Olit sulhasen etsossa,
Punapaulan puujelossa,
Kautokengän katselossa.”

Vei hän vettä siskollensa:
“Ota vettä sikkoseni!”

Sikko taisi vastaella,
Sisko kirjalastasella:
“Mene portto poikemmaksi,
Tulen lautta tuonemmaksi!
Et ollut ve’en etsossa,
Olit sulhasen etsossa,
Punapaulan puujelossa,
Kautokengän katselossa.”

Vei hän vettä minnällensä:
“Ota vettä minnäseni!”

Noin minnä sanoiksi virkki:
“Suuri kiitos, kostjumala!
Tuota vuotin tuon ikäni,
Naon vettä juoakseni.”

Anni tytti, aino neiti
Meni aittahan mäelle,
Loihen tuosta kuolemahan,
Heittihen katoamahan.

Tuli taatto nostamahan:
“Nouse poies Anni tyttö,
Anni tyttö, aino neiti,
Nouse nuorra kuolemasta,
Verevänä vieremästä,
Kaunisna katoamasta!”

Anni saattavi sanoa:
“Enp’ on nouse, taatto rukka!
Enkä nouse, enkä huoli;
Virhu olit virkannalta,
Karhu olit karjunnalta,
Susi suusi auonnalta.”

Meni maammo nostamahan:
“Nouse poies Anni tyttö,
Anni tyttö, aino neiti,
Nouse nuorra kuolemasta,
Verevänä vieremästä,
Kaunisna katoamasta!”

Anni saattavi sanoa:
“Enp’ on nouse, maammo rukka!
Enkä nouse, enkä huoli;
Virhu olit virkannalta,
Karhu olit karjunnalta,
Susi suusi auonnalta.”

Meni veikko nostamahan:
“Nouse poies Anni sikko,
Anni sikko, aino neito,
Nouse nuorra kuolemasta,
Verevänä vieremästä,
Kaunisna katoamasta!”

Anni saattavi sanoa:
“Enp’ on nouse, veikko rukka!
Enp’ on nouse, enkä huoli;
Virhu olit virkannalta,
Karhu olit karjunnalta,
Susi suusi auonnalta.”

Meni sisko nostamahan:
“Nouse poies Anni sikko,
Anni sikko, aino neito,
Nouse nuorra kuolemasta,
Verävänä vieremästä,
Kaunisna katoamasta!”

Anni saattavi sanoa:
“Enp’ on nouse, sikko rukka!
Enp’ on nouse, enkä huoli;
Virhu olit virkannalta,
Karhu olit karjunnalta,
Susi suusi auonnalta.”

Meni minnä nostamahan:
“Nouse poies nato rukka,
Nato rukka, neito nuori,
Nouse nuorra kuolemasta,
Verevänä vieremästä,
Kaunisna katoamasta!”

“Jo nousenki, minnäseni!
Et ollut virhu virkannalta,
Etkä karhu karjunnalta,
Susi suusi auonnalta.”