Kivussa

Oi taivaan käsi, syvään miekkas löi.
Öin pitkin tutkain poveani söi.
Mut älä vielä nosta pois sen terää;
lyö kerran viimeisen, niin että herää
poveni mykin syvyys puhkaiseten
kivestään aallon iankaikkisen.
10.10.1935

Saima Harmaja