Äsken poika poik’ olisi

Tuuvin, tuuvin poikoani,
Vaapotan vaka’istani,
Tuikseni tuulisäällä,
Varakseni vastasäällä.

Tuuti, tunti poiaistani,
Tuuti miestä poiastani,
Kyntäjätä, kylväjätä,
Siemenen sirottajata,
Varsan viejeä vaolle,
Mustan ruunan mullokselle!

Tuuti, tuuti poiaistani,
Tuuti turvoa pojasta!—
Äsken poika poik’ olisi,
Kun leivän lehosta toisi,
Kannikan katajikolta,
Punakuoren kuusikosta,
Vesakosta vehnäleivän,
Isoselle syöttämästä,
Emolle imettämästä.

Tuuti, tuuti poiaistani,
Tuuti turvoa pojasta!—
Äsken poika poik’ olisi,
Kun uuen tuvan tekisi,
Uuen saunan salpoaisi,
Kynnyksen tuvan etehen,
Unen uksen kynnykselle.

Tuuti, tuuti poiaistani,
Tunti turvoa pojasta!—
Äsken poika poik’ olisi,
Kun mulle miniän toisi,
Veen kantajan vetäisi,
Saisi saunan lämmittäjän,
Vastan hautojan hakisi,
Kuontalon koputtelijan.