Kaihomiellä

Nouskaa aallot hyrskyharjat
lauluanne laulamaan,
että laulustanne taasen
uljuutta ja voimaa saan!

Mutta mulle miehen mieltä
aallot enää anna ei –
on kuin joka lainehelta
lauleleisi Lorelei.

Eino Leino