Valkeat hanget

Valkeat hanget
mustan maan,
toitteko rauhan
maailmaan?

– “Emme, me peitimme vain veret, rauniot,
ruhjotut ruumiit, asunnot autiot.”

Valkeat hanget
mustan maan,
teidät ken tänne
kutsuikaan?

– “Tulimme tuulien, tähtien teiltä
tuomahan valkeita viestejä heiltä.”

Kuinka kuuluvi
viestinne?

– “Näe ja katso ja kuuntele!”

Ymmärrä teidän en
kieltänne mykkää,
vaikka se tuhanten
tuskia sykkää.

– “Tulimme tuomahan unhoitusta,
kaivannee sitä maailma musta.”

Liian on viestinne
varhainen!

– “Varromme, siks kuin on hetki sen.”

Taidatte saada
vartoa kauan,
aika on myrskyn,
aika on rauan.

– “Myrskyn ja rauan on tehtävä ratkaista,
ei elon ijäisen kulkua katkaista.”

Voi suvi tulla
ja talvi uus – –

– “Palaamme jälleen kuin ikuisuus.”

Eino Leino