Sinun sikoja, minun sikoja

Sinun sikoja, minun sikoja,
Syötetyitä, juotetuita,
Syötetyt minun sikani,
Lestyn leivän, kauran kanssa.
Se sika, jok’ on sinulla,
Teki paljo porsahia,
Enemmän emäsikoja.
Kylk’ oil kuutta kyynäreä,
Selkä seitsentä sasenta,
Saparo satoa syitä.
Kylki maksoi kymmeniä,
Selkä seitsemän satoa,
Saparosta sai tuhannen.