Sortunut ääni

Mikä sorti äänen suuren, Äänen suuren ja sorian, Äänen kaunihin kaotti;
Jok’ ennen jokena juoksi, Vesivirtana vilasi, Lammikkona lailatteli?—
Suru sorti äänen suuren, Äänen suuren ja sorian, Äänen armahan alenti;
Jott’ ei nyt jokena juokse, Vesivirtana vilaja, Lammikkona lailattele.