Kyntelin kysymykset

Kynteli kovin kysyvi,
Paavali pajattelevi:
“Joko on ruohtimet ruhottu,
Joko tappurat tapettu?”—
Vastavi viriä vaimo,
Sanovi hyvä emäntä:
“Jo mie ruhoin ruohtimeni,
Sekä tapoin tappurani.”
Kynteli kovin kysyvi,
Paavali pajattelevi:
“Joko on kankaita kuottu,
Alotettu aivinoita?”—
Vastavi viriä vaimo,
Sanovi hyvä emäntä:
“Jo on kankahat kuteella,
Sekä aivinat alulla.”

Varis lenti vaahtokuulla,
Kevätkuulla keikutteli,
Vyyhille viriän vaimon,
Pankolle aniparahan,
Kuontalolle kunnottoman,
Emärontin roivahille.