Oikeus

Ei viha rakenna eikä
rakkaus.

Rakentajamme
olkoon oikeus. Opasta
tääll’ ei toista taivas-alla.

Ei anna anteeksi elämä,
älköhön inehmon lapsi,
luonto tyynnä tuomitsevi,
tuomitkoon inehmo toista
niinkuin vankka vaskivuori
taikka tunturi jumalan.

Soisin Suomen miehen mielen:
Ankara ajatuksissa,
tosi työssä, toiminnassa,
vanhurskas viholliselle,
vakavanha ystävälle,
leppymätön, lahjomaton,
oikea itsensä edessä.

Eino Leino