Neiti lepetissä

Istui neiti lepetissä,
Sekä istui, että itki,
Sormiansa murtelevi,
Katkovi kätösiänsä,
Katsoi ylös taivahalle,
Katsoi alas maarajoille;
Taivahalla päivä paistoi,
Vene matkoi maarajoilla.

Taatto venehen sisässä.
“Tules taatto ottamahan!”
Taatto noin sanoiksi virkki:
“Enkä ota, enkä taia;
Maammosi tulee jäleltä;
Maammon venot vetrehemmät,
Maammon airot armahammat,
Maammon soutimet somemmat.”

Istui neiti lepetissä,
Sekä istui, että itki,
Sormiansa murtelevi,
Katkovi kätösiänsä,
Katsoi ylös taivahalle,
Katsoi alas maarajoille;
Taivahalla päivä paistoi,
Vene matkoi maarajoilla.

Maammo tuon venon sisässä.
“Tules maammo ottamahan!”
Maammo noin sanoiksi virkki:
“Enkä ota, enkä taia,
Veljesi tulee jäleltä;
Veljen venot vetrehemmät
Veljen airot armahammat,
Veljen soutimet somemmat.”

Istui neiti lepetissä,
Sekä istui, että itki,
Sormiansa murtelevi,
Katkovi kätösiänsä,
Katsoi ylös taivahalle,
Katsoi alas maarajoille;
Taivahalla päivä paistoi,
Vene matkoi maarajoilla.

“Se on veikkoni venonen;
Tules veikko ottamahan!”
Veikko noin sanoiksi virkki:
“Enkä ota, enkä taia,
Siskosi tulee jäleltä;
Siskon venot vetrehemmät,
Siskon airot armahammat,
Siskon soutimet somemmat.”

Istui neiti lepetissä,
Sekä istui, että itki,
Sormiansa murtelevi,
Katkovi kätösiänsä,
Katsoi ylös taivahalle,
Katsoi alas maarajoille;
Taivahalla päivä paistoi,
Veno matkoi maarajoilla.

“Se on siskoni venonen;
Tule sisko ottamahan!”
Sisko noin sanoiksi virkki:
“Enkä ota, enkä taia,
Sulhosi jäleltä souti;
Sulhon venot vetrehemmät,
Sulhon airot armahammat,
Sulhon soutimet somemmat.”

Istui neiti lepetissä,
Sekä istui, että itki,
Sormiansa murtelevi,
Katkovi kätösiänsä,
Katsoi ylös taivahalle,
Katsoi alas maarajoille;
Taivahalla päivä paistoi,
Vene matkoi maarajoilla.

“Se on sulhoni venonen;
Tules sulho ottamahan!”
Sulho noin sanoiksi virkki:
“Jopa tulen, jotta taian,
Sulhon venot vetrehimmät,
Sulhon airot armahimmat,
Sulhon istumet ihalat.”
Sulho otti venosohensa.

Neiti noin sanoiksi virkki:
“Nenä poies lähteköhön,
Nenä taattoni venosta
Paikaksi sulhon venosen;
Laita poies lohetkohon,
Laita maammoni venosta
Paikaksi sulhon venosen;
Kaaret poies katketkohon,
Kaaret veikkoni venosta
Paikaksi sulhon venosen;
Pohja poies puotkohon,
Pohja siskoni venosta
Paikaksi sulhon venosen.”