Maan hädässä

Hymni

(Esitetty ensi kerran Yliopiston Kalevalajuhlassa 28.2.1910)

Vapaa syntyi Suomen kansa,
muistaa vanhaa vapauttaan,
lauluissansa
korven kansa
valtas meille vapaan maan.

Väinämöisen laulun laine
vyöryy kautta maailman,
taipuu aine,
nousee maine
maasta hengen voittoisan.

Vaikka tuiskii talvi lunta,
paljon painuu alle jään,
näkee unta
ihmiskunta
oikeasta itsestään.

Uusko uhkaa Suomen surma?
Taasko tarpeen mahti maan?
Tulkoon turma
taikka hurma,
kaikki yhteen kuulutaan!

Tuima tääll’ on kehto, hauta,
sankka saartaa pohjan yö,
tääll’ ei auta
miekka, rauta,
auttaa aatos, tarmo, työ.

Eino Leino