Viron virsi

Marssii miestä niinkuin peistä,
yksin, kaksin, monta rinnan. –
Minne matka miesten nuorten?
“Liepehille Paidelinnan.” –
Paljon lähtee, harva palaa! –
“Tuota tutkineet me emme,
niinkuin Lappi loihtulauluin,
tapparoin me taistelemme.”

Vuoksi synnyinmaanko taisto? –
“On nyt vuoksi veljen oman,
mutta myöskin vuoksi äidin
yhteisen ja onnettoman.” –
Eikö äiti teille Suomi? –
“Löysimme sen laajemmalta,
takaa Vienan, Suomenlahden,
Peipusjärven rantamalta.”

Kenpä kurja kyntää tuolla? –
“Kyntää Suomen suuri suku,
jonk’ on aavat hengen alat,
jonk’ on laaja lasten luku.” –
Eikö suojaton nyt Suomi,
kun sen poiat parhaat läksi? –
“Täten Suomen suojelemme,
teemme verin tiettäväksi:

Suur’ on aika, tuntureilta
kajastaa jo päivänkoitto.
Yhtyy Väinön heljä heimo,
veljet: kuolema tai voitto!
Vast’ on Suomen kansa vapaa,
kun sen vapaat laululehdot,
kun sen kuuluu kunniassa
haavehien haudat, kehdot.”

Lähtekää siis Luojan nimeen
kodin rakkaan rantamilta!
Itkenemme teitä niinkuin
itkee kasteen kesä-ilta.
Vuosisatain toivot teitä
seuraa: Suomi suurentakaa!
Sentään muistakaa tuo yksi:
vaino voi myös tulla takaa.

Eino Leino