Wiron orja ja Isäntä

Minä laulan kaksi virttä,
Kun parasta seinähirttä,
Isännille, emännille,
Orjille osattomille,

Oli ennen Virossa orja,
Pajarissa karjapaimen,
Pahoin palkka maksettihin,
Pahoin palkka, väärin vaivat,
Lyhimmällä kyynärällä,
Saralla märännehellä,
Pienimmällä kappasella,
Ruumenisilla jyvillä.
Lupa orjan annettihin,

Lupa orjan, valta vangin,
Juosta jouluna kotihin,
Pääpyhille päästäksensä;
Orja suistuvi suvehen,
Suin suvehen, päin savehen,
Koprin ilmahan kovahan,
Perin pälvehen paha’an.
Sihen uupui orja rukka,
Kuoli kurja käskyläinen,
Paljahilla paioillahan,
Aivan aivinattomilla.

Tuli kolme Tuonen neittä,
Kerättihin kuollehia,
Löyettihin orjan sielu,
Otettihin orjan sielu,
Taluttihin taivahasen,
Saatettiin ilosalihin.

Avettiin hopia-uksi,
Kultaportti päästettihin,
Orjan saahessa sisälle.
Tuotihin hopiatuoli,
Kultakammi kannettihin:
“Istu tuolle orja raukka!
Kyll’ oot saanut, orja raukka,
Istua pahemmallaki,
Orjuuessa ollessasi,
Käyessäsi käskyläisnä—
Istua kovalla puulla,
Sekä muuten seisoa’ki.”

Tuotihin hopiatuoppi,
Kultakannu kannttihin,
Mettä, hunnaa sisässä,
Olutta hyvännäöstä:
“Juo’pas tästä orja rukka!
Kyll’ oot saanut, orja rukkai
Juoa vettäki joesta,
Orjuuessa ollessasi,
Käskyläisnä käyessäsi
Juoa suolta suovesiä,
Taetvettä tanhuista.”

Oli aikoa vähäsen,
Kuoli tuo iso isäntä,
Tuli kolme Tuonen neittä,
Kerättihin kuollehia;
Löyettiin isännän sielu,
Otettiin isännän sielu,
Vietihin surutupahan,
Heitettihin helvettihin,
Piinapaikkahan paha’an.

Avettiin tulinen uksi,
Tervaportti temmastihin:
“Seiso siin’ iso isäntä!
Kyll’ oot saanut istua’ki,
Isäntänä ollessasi,
Käskijänä käyessäsi—
Istua salituvissa,
Kaunehissa kammarissa.”

Tuotihin tulinen tuoppi,
Tervatuoppi temmastihin,
Tulta, tervoa sisässä,
Sisiliskoja, matoja:
“Juo’pa täst’ iso isäntä!
Jo oot juonut parempiaki,
Isäntänä ollessasi,
Käskijänä käyessäsi—
Juonut kyllä oluttaki
Päässä pöyän pöyhkeänä.”

“Mintähen tämä minulle,
Kun on kurjalle pojalle?”
“Sentähenpä se sinulle:
Pahoin maksoit orjan palkan,
Veralla virannehella,
Saralla epäpäöllä,
Lyhyillä kyynärillä,
Kaitaisilla pietimillä,
Pienimmillä kappasilla,
Ruumenisilla jyvillä.”

Käveli isännän sielu,
Käveli kivikatua,
Kivitietä telläjävi,
Pitkä arsina käessä,
Sarkatorvi kainalossa,
Hopia piosta piukki,
Kulta tuikki kukkarosta:
“Tule tänne orja raukka!
Maksan palkkasi paraite;
Ota tästä orja raukka!”
“En ota isäntä raukka.”

“Ota, ota orja raukka,
Verkoa saran tilasta,
Kymmeniä kyynärästä!”
“En ota isäntä raukka.”

“Ota, ota orja raukka,
Vehniä rukehisista,
Karpio kapan verosta!”
“En ota isäntä raukka.”

Ota, ota orja raukka,
Paras lehmä läävästäni,
Katso paras karjastani!”

“En ota isäntä raukka,
Kun et anta’t aikoinasi.
Mahoit maksella mailla,
Kostella ison kotona;
Mahoit silloin palkan panna,
Kun ma juotin lehmäjuonen,
Katsoin lammaskatrastasi;
Kun ma sotkin sotkujasi,
Räiskytin räpähiäsi;
Kun mä riihessä rimusin,
Alla parsien pamusin,
Olin olkihuonehessa,
Pyyhin hiemalla hikiä.

Luulit riihen ripsavaksi,
Kun mun ripsi rintaluuni;
Luulit orren ohkavaksi,
Kun mun ohki olkapääni;
Luulit parren paukkavaksi,
Kun mun paukkoi pallioni;
Pinon pitkän viereväksi,
Kun minun vereni vieri,
Orjuuessa ollessani,
Käskyläissä käyessäni.”