Kaupunkimatka

Poika nuori kaupunkihin
läksi myötätuulta,
purtta pientä viima vinha
saatti salmen suulta.

Alkumatkan aavan seljän
kulki joutuisasti.
Vasta illan tullen pääsi
kaupunkihin asti.

Missä viipyi poika nuori
vaikk’ on myötätuuli? –
Rannalla on kullan koti,
siellä simahuuli.

Eino Leino