Hus sika metsään!

Hus sika metsään!
Mitä sika metsässä?
Tuomahan marjoja
Punaisella pussilla,
Sinisellä silkillä,
Korialla kontilla,
Vaskisella va’illa,
Kultaisella kuppisella,
Maalatulla maljasella.